EBS tränings-nivåer

EBS tränings-nivåer

Hur ofta och när du kan träna på våra två anläggningar bygger på olika nivåer som styrs av din kunskap och om du har egen utrustning eller ej. 


Inomhus på MunktellArenan

Vi hyr vår lokal per timme och tillgängligheten styrs av tidbokningar och ett lås-system. De olika nivåerna för träningsmöjligheter, som efter en tid leder till "full" träningsfrihet ser ut så här:

Tränings-nivå

Förutsättning

Detta ger möjlighet att:

• Du har gått introutbildning
• Har ingen egen utrustning

Träna på EBS gemensamma tid på:

Måndagar

• Du har gått introutbildning
• Har egen utrustning

Träna på EBS gemensamma tider på:

Måndagar och torsdagar

• Du har gått introutbildning
• Har egen utrustning

• Har deltagit på gemensamma      ••träningar under en termin

Ansöka om lås-tag, för att kunna

träna på alla EBS gemensamma tider på:

Måndagar, tisdagar, torsdagar och söndagar

• Du har gått introutbildning
• Har egen utrustning

• Har deltagit på gemensamma ••träningar under två terminer

Ansöka om tillgång till R-bok, för att själv kunna boka "Enskild träning" på de tider MunktellArenan tillåter och enligt EBS krav på hur alla medlemmar använder lokalen.

1

2

3

4

Utomhus på Eskilstuna Skyttearena

När vi tränar på Skyttearenan i Hugelsta ses vi oftast tillsammans ett par kvällar i veckan då en eller ett par ledare hjälper till att släppa in medlemmar (genom en bom) och dela ut låneutrustning.


Om du har egen utrustning och uppfyller "Grundförutsättningar" kan styrelsen ordna så att du själv kan öppna bommen och träna när du vill. Men då måste du först kolla om det pågår någon skytteverksamhet som innebär att vår bana (L-vallen) eller banan bredvid (K-vallen) är bokad. Om det pågår skytte på K-vallen kan vi oftast träna samtidigt men då gäller vissa säkerhetsregler för oss.