Grundförutsättningar

Grundförutsättningar - Träning

  • För att få träna ensam måste du vara femton år gammal. Är du under femton år ska du ha en vuxens sällskap och det kan vara en bågskyttekompis eller förälder.  Läs mer under ”Enskild träning” 
  • Under inomhussässongen ger vi ibland instruktioner vid externa bokningar och då får du endast träna samtidigt om instruktören tillåter det.
  • När du skjuter får du använda klubbens begagnade tavlor. Utomhus finns oftast olika sorters tavlor redan uppsatta (tavla, fält, jakt), men inomhus får du sätta upp din tavla själv. Efter din träning MÅSTE du också ta ner din tavla igen och sätta upp en 60 cm-tavla där du sköt. Detta underlättar för våra instruktörer när de har instruktioner.
  • För att använda ett hyllplan i förrådet för förvaring av sin bågskytteutrustning krävs att man tränar minst en gång/vecka. Obs! Föreningen ansvarar ej för privat utrustning/material i förrådet som skadas eller försvinner. Gäller även vid inbrott!