Stadgar

Stadgar för Eskilstuna Bågskyttesällskap

Här kan du läsa och ladda ner föreningens stadgar. Du bör läsa igenom dessa innan du blir medlem så att du vet hur föreningen styrs och hur du kan vara med och påverka.


Länk: Aktuella stadgar