Styrelsen

Styrelsen


Ordförande:

Fredrik Enerbranth    070-300 37 09

Sekreterare:

Patrik Falk

Kassör:

Katja Mattsson

Ledamöter:

Lena Höglund

Emma Martinsson