Att köpa egen båge

Att köpa egen båge

Det är hel del saker du bör tänka på när du funderar på att köpa en båge. Det gäller särskilt om du vill börja tävla, eftersom det finns vissa utrustningsregler att följa. Du ska ha rätt bågtyp för den stil du vill skjuta och du måste också skaffa pilar som är rätt anpassade till styrkan på bågen, plus lite kringutrustning som varierar i utförande och pris. Vårt tips är att du alltid först skjuter med klubbens lånebågar en tid och frågar oss om råd innan du skaffar egen båge. Vi brukar hålla en info-träff om köp av egen båge under senhösten varje år.


Om du ändå vill läsa på och förbereda dig inför ett köp (efter att du pratat med oss) så har vi skrivit en text om saker du bör tänka på och ta ställning till om du vill skaffa en båge till skjutstilen ”Barebow”.


Att köpa en båge: Länk