Olika medlemskap

Två nivåer av medlemskap

I vår förening har vi två nivåer av medlemskap. Du kan vara medlem i EBS genom att betala endast medlemsavgift. Då kan du engagera dig i det som rör föreningens verksamhet i större (önskvärt) eller mindre omfattning. Det gäller till exempel möten, samvaroaktiviteter, arbetsdagar, ledarengagemang etc. Vill du utöver detta vara med och träna och utvecklas som aktiv bågskytt måste du också betala en träningsavgift. Den täcker till exempel slitage på tavlor, tavelunderlag, 3D-mål, anläggningshyror, vissa tävlingskostnader etc.Nivå 1 - Medlem

Kostnad - se kolumn “Medlemsavg./år” på EBS webbsida “Avgifter”. Denna avgift måste samtliga medlemmar (utom hedersmedlemmar) betala. Obs! Medlemsavgiften går EJ att få tillbaka via Friskvårdsbidrag


Rättigheter

 • Se våra webbsidor "EBS stadgar" (14 §) och “Dina möjligheter”.
 • Rösträtt på medlemsmöten.
 • Får delta på våra egna (av SBF ej sanktionerade) “klubb”-tävlingar. (typ Stolpskottet och Nattjakten)


Skyldigheter


Detta ingår INTE i medlemskapet

 • Individuell tillgång till våra anläggningar (taggar/bom/R-bok etc).
 • Avgift för tävlingslicens (om du vill tävla utan att betala vår träningsavgift måste du betala tävlingslicensen själv).
 • Möjlighet att träna på våra anläggningar.Nivå 2 - Tränande medlem

Kostnad - se kolumnerna “Medlemsavg./år” PLUS “Träningsavg. /år” enligt medlemskategori och ev familjerabatt på EBS webbsida “Avgifter”. Obs! Träningsavgiften går att få tillbaka via Friskvårdsbidrag.


För medlem som (utöver medlemskapet) också betalar träningsavgift ingår:

 • Deltagande vid gemensamma bokade träningstider enligt terminsutskick.
 • Tillgång till instruktör/ledare på fasta tider enligt terminsutskick.
 • Tillgång till våra anläggningar enligt gällande regler och bokningssystem (tagg till MunktellArenan, access till bommen i Hugelsta, R-bok).
 • Avgift för tävlingslicens (om du tänker tävla under året - EBS betalar inte licens som du inte nyttjar).
 • Hyra av utrustning under första terminen efter Introduktionskurs.


Förtydligande: Vi kan inte hantera olika nivåer av tränande medlemar. Även om du nyttjar våra anläggningar och träningstillfällen endast ett fåtal tillfällen under året måste du betala träningsavgiften.