EBS 3 V:n

Verksamhet - Värdegrund - Vision


Vår verksamhetsbeskrivning

Föreningen bedriver utbildning, tränings- och tävlingsverksamhet inom bågskytte.

Detta gör vi genom att erbjuda våra medlemmar:

 • Lämpliga lokaler och bra utrustning
 • Utbildade tränare
 • Träningsmöjligheter efter ambitionsnivåVår värdegrund

 • Välkomnande – vi bemöter varje medlem med glädje och respekt
 • Utvecklande – vi lär och utvecklas som klubb, skytt, medlem och person
 • Tillsammans – alla kan, vill och får bidra lika mycketVision 2026

 • Vi ökar i medlemsantal
 • Vi har utbildade tränare på olika nivåer
 • Vi har träningsgrupper i olika nivåer för att möta individens behov
 • Vi har en fungerade ungdomsverksamhet
 • Vi har modern utrustning
 • Vi har en träningsanläggning som vi med stolthet vill visa upp
 • Vi är en förebild inom ÖSBF
 • Vi har en av Sveriges bästa introutbildningar
 • Vi har en inkluderande styrelse och medlemmar, som alltid är villiga att hjälpa till