Dina möjligheter

Hur kan du påverka det som händer i föreningen? 

Medlemsmöten

Du kan påverka utvecklingen i EBS genom att delta på våra medlemsmöten och i det som diskuteras där. Du har alltid rätt att uttala dig och komma med förslag. Det är ett också ett bra sätt att lära känna varandra. Även medlemmar som inte tränar aktivt är såklart välkomna på alla möten.


Du kan också komma med förslag direkt till styrelsen. Det bästa är att maila till styrelsen för då kan alla ledamöter se förslaget och bestämma hur de vill gå vidare med det. De återkommer med svar inom 14 dagar.Årsmöten

På våra årsmöten kan (och bör) du vara med och lyssna på vad som hänt under året och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, tycka till och rösta om eventuella förslag från medlemmar (motioner) och styrelsen (propositioner) samt rösta fram en styrelse, revisorer och valberedning för det kommande året.


För att delta och rösta under hela mötet måste du ha betalat årets medlemsavgift. Om du var medlem under föregående år har du rösträtt fram till och med punkten "Beslut om styrelsens ansvarsfrihet". I båda fallen måste du fylla 15 år innevarande år för att ha rösträtt. Se § 18 i våra "Stadgar".Att lämna in en motion

Inför årsmötet kan du, eller en grupp medlemmar tillsammans, lämna in förslag på sådant du/ni tycker bör tas upp på årsmötet. Det bör ha en viss betydelse för årsmötet och röra t ex stora investeringar, ändring av stadgarna eller liknande.


En motion bör innehålla: En rubrik - Förslaget (vid stadgeändring ska både nuvarande text och föreslagen text vara med) - En motivering - Vem/vilka som lämnar in motionen.

Motionen lämnas eller mailas till styrelsen fram till den sista december året före årsmötet.Att kandidera eller nominera till olika funktioner

Som medlem har du rätt att anmäla ditt intresse för ett förtroendeuppdrag eller andra funktioner. Du kan också föreslå någon annan medlem men då är det viktigt att du först frågar om hen är valbar (vill bli vald). I båda fallen kan du höra av dig till valberedningen om du vill att ditt förslag ska presenteras av dem på årsmötet.


Även på årsmötet har du som betalande medlem rätt att utan föranmälan kandidera och nominera när val till varje funktion ska ske. Tänk på att presentera inför årsmötets deltagare varför du vill bli vald och vad du tror du kan bidra med för kunskaper.