Enskild träning

Enskild träning

Föreningen har ett antal stående veckobokningar med tider där ledare inte är närvarande. Ofta händer det att någon annan medlem är där men ibland kanske du vill träna när ingen annan är där. Då måste du ha en egen lås-tag till lokalen. Styrelsen godkänner tilldelning efter prövning - rätt ålder, egen utrustning, rätt kunskapsnivå (du måste ha skjutit i fortsättningsgrupp en tid men prövningen är alltid individuell).För dig som satsar ordentligt och tränar för att tävla

Nu kan vi som ett test mellan EBS och Ea Kultur och Fritid erbjuda möjligheten att boka individuella tider i skjutlokalen på MunktellArenan. Testet kommer senare att utvärderas sett till graden av användande och om kommunen får rimlig ekonomi i det hela.För att kunna boka egna tider gäller följande:

  • Du som bokar måste ha ett konto i systemet Rbok (styrelsen skapar det).
  • Du måste vara 18 år och ha ett BankID.
  • Personen måste även ha en egen lås-tag till lokalen. Styrelsen godkänner efter prövning - rätt ålder, egen utrustning, rätt kunskapsnivå (du måste ha skjutit i fortsättningsgrupp en tid men prövningen är alltid individuell).


Vill du ha möjlighet till egen träning måste du alltså ansöka hos styrelsen via eskilstuna.bagskytte@gmail.com om ett konto i Rbok och en lås-tag (om du inte redan har en). När du får din ansökan godkänd kommer vi skicka med en instruktion för hur du bokar.Regler för bokning

I bokningssystemet är skjutlokalen indelad i åtta “banor” - se markeringarna som sitter ovanför skjutväggen. Vi kan alltså vara max åtta skyttar i lokalen samtidigt. Vissa förutsättningar måste gälla mellan EBS och Kultur och Fritid.

  • Du får bara boka en tid åt gången (stående bokningar kommer göra att kommunen avbryter hela upplägget - för hela EBS).
  • Du måste boka minst 4 timmar innan bokningens början.
  • Du får bara boka en eller max två dagar fram i tiden.
  • Boka helst upp ena halvan av lokalen i taget - ni bokar alltså i första hand bana 1-4 (eller 5-8) först för att sedan fortsätta med resten.
  • Du får bara boka för din egen skull - du bokar en “bana” till dig per tillfälle, i det antal timmar du behöver träna och släpper inte in någon annan i lokalen.Kostnad

Juniorer (t.o.m. 20 år)     6 kr/bana och timme
Seniorer (fr.o.m. 21 år)    9 kr/bana och timme
Kostnaden kommer initialt hamna hos EBS för att sedan en eller två gånger per år sammanställas och debiteras per bokande medlem.