Övriga funktioner

Övriga funktioner

Valberedning

Jane Gyllhag (sammankallande)

Urban Lindé

Kent Emilsson

Tävlingsanmälare/

samordnare kvitton

Jane Gyllhag

Licensutbildare

Jane Gyllhag

Lena Höglund

Arbetsgrupper     Klubbågar

Jane Gyllhag (sammankallande)


     Skjutvägg

XX (sammankallande)


     Verkstad

XX (sammankallande)


     Utebuttar

XX (sammankallande)


     3D-mål

XX (sammankallande)


     Anläggningar

XX (sammankallande)